Om Rudolf Steinerskolen i Bergen

En hovedtanke bak skolens pedagogikk er utviklingen av hele mennesket, og ikke bare intellektuelle evner.

Steinerskolene i Norge har en godkjent alternativ læreplan som gir studiekompetanse. Steinerskolen er ikke karakterfri, men den er eksamensfri. Dette er et viktig prinsipp for steinerskolen fordi vi også vektlegger prosesser og ikke bare resultater.

Se nettsiden for Steinerskolen i Bergen for mer informasjon