FAU Steinerskolen i
Bergen

Steinerskolene i Norge har en godkjent alternativ læreplan som gir studiekompetanse. Steinerskolen er ikke karakterfri, men den er eksamensfri. Dette er et viktig prinsipp for steinerskolen fordi vi også vektlegger prosesser og ikke bare resultater.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Image