FAU Steinerskolen i
Bergen

Velkommen

Velkommen til Foreldrerådets Arbeidsutvalg - FAU - på Rudolf Steinerskolen i Bergen sine nettsider.

Her finner du aktuell informasjon om FAU sitt arbeid samt nyttig informasjon for deg som er klassekontakt ved skolen.

Innkallinger og referater fra møter i FAU finner du under fanen FAU-MØTER i menyen.

 

Image