Julemarkedet

 

"Julemarkedet er en fantastisk opplevelse. For meg er det årets høydepunkt!"

Besøkende

Julemarkedet er et av høydepunktene i skoleåret for elever, foreldre og skolens ansatte. Det er en enorm innsats og dugnadsarbeid som gjøres for å skape et fantastisk arrangement.

Julemarkedet er Foreldrerådets eneste inntekt og pengene går blant annet til å holde gratis etter-skole-aktiviteter, sosiale aktiviteter for klassene og på tvers av klassetrinn, kurs, foredrag og større og mindre tiltak på skolen.

Praktiske tips til julemarkedet

FAU har laget en digital kunnskapsportal om julemarkedet, med video og skriftlig dokumentasjon for hver enkelt aktivitet. Alle julermarkedskontakter kan få tilgang til kunnskapsportalen, ta kontakt med Bertin Holme Flatebø på e-post bertin.flatebo@brik.no. 

Under er eksempler på video fra ulike poster: 

 
 
 
Bålplassen (1. kl.)
Torgboden (7.kl.)
Bakeverksted (10. kl.)