Julemarkedet

Julemarkedet er et av høydepunktene i skoleåret for elever, foreldre og skolens ansatte. Det er en enorm innsats og dugnadsarbeid som gjøres for å skape et fantastisk arrangement.

Julemarkedet er Foreldrerådets eneste inntekt og pengene går blant annet til å holde gratis etter-skole-aktiviteter, sosiale aktiviteter for klassene og på tvers av klassetrinn, kurs, foredrag og større og mindre tiltak på skolen.

Arbeidskvelder 12/11 og 13/11 til julemarkedet

Skolen tilbyr også i år arbeidskvelder for de som ønsker å samles for å lage noe til julemarkedet. Klikk her for å se aktivitetene og påmelding. NB: Førstemann til mølla! 

"Julemarkedet er en fantastisk opplevelse. For meg er det årets høydepunkt!"

Besøkende

Praktiske tips til julemarkedet

FAU har laget en digital kunnskapsportal om julemarkedet, med video og skriftlig dokumentasjon for hver enkelt aktivitet. Alle julermarkedskontakter kan få tilgang til kunnskapsportalen, ta kontakt med Bertin Holme Flatebø på e-post bertin.flatebo@brik.no. 

Under er eksempler på video fra ulike poster: 

 
 
 
Bålplassen (1. kl.)
Torgboden (7.kl.)
Bakeverksted (10. kl.)